• رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۵

در رادیو بادیو ۱۱۵ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش محمودرضا فرهادی  ... Read More
  • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۴

در رادیو بادیو ۱۱۴ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش   چاپ نخستین... Read More
  • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۳

در رادیو بادیو ۱۱۳ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی مسعود زمانی وحید حجه فروش کشف آب در... Read More
  • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۲

در رادیو بادیو ۱۱۲ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد مرگ کسب و کارهای... Read More
  • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۱

در رادیو بادیو ۱۱۱ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش  ... Read More
  • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۰

در رادیو بادیو ۱۱۰ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی وحید حجه فروش سهیل نیک‌زاد   صعود چشمگیر... Read More
  • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۰۹

در رادیو بادیو ۱۰۹ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش  ... Read More
  • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۰۸

در رادیو بادیو ۱۰۸ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد    کشف مقادیر بسیار... Read More
  • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۰۷

در رادیو بادیو ۱۰۷ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: امین خلیقی مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد حسین کزازی   فرود... Read More

From the Blog

Your description here. Vivamus viverra sem nulla, ac sollicitudin ipsum lacinia et. Aliquam vitae neque nec sapien lobortis dapibus non vel augue.

رادیو بادیو ۱۱۶

در رادیو بادیو ۱۱۶ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد محمودرضا فرهادی   نسل جدید پردازنده های…

رادیو بادیو ۱۱۵

در رادیو بادیو ۱۱۵ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش محمودرضا فرهادی  …

رادیو بادیو ۱۱۴

در رادیو بادیو ۱۱۴ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش   چاپ نخستین…

بادیو © 2018