• رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۸

در رادیو بادیو ۱۱۸ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی وحید حجه‌فروش محمودرضا فرهادی امین خلیقی   احداث نیروگاه... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۷

در رادیو بادیو ۱۱۷ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی وحید حجه‌فروش محمودرضا فرهادی   نبرد برای بازنویسی پیمان... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۶

در رادیو بادیو ۱۱۶ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد محمودرضا فرهادی   نسل جدید پردازنده های... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۵

در رادیو بادیو ۱۱۵ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش محمودرضا فرهادی  ... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۴

در رادیو بادیو ۱۱۴ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش   چاپ نخستین... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۳

در رادیو بادیو ۱۱۳ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی مسعود زمانی وحید حجه فروش کشف آب در... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۲

در رادیو بادیو ۱۱۲ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد مرگ کسب و کارهای... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۱

در رادیو بادیو ۱۱۱ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش  ... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۰

در رادیو بادیو ۱۱۰ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی وحید حجه فروش سهیل نیک‌زاد   صعود چشمگیر... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۰۹

در رادیو بادیو ۱۰۹ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش  ... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۰۸

در رادیو بادیو ۱۰۸ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد    کشف مقادیر بسیار... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۰۷

در رادیو بادیو ۱۰۷ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: امین خلیقی مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد حسین کزازی   فرود... Read More

در بادیو

بادیو © 2018