• رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۲۱

در رادیو بادیو ۱۲۱ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی وحید حجه‌فروش   آمار صندوق SoftBank – مسعود زمانی... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۲۰ قسمت دوم

در رادیو بادیو ۱۲۰ قسمت دوم راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌‌زاد محمودرضا فرهادی   کاهش ناگهانی... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۲۰ قسمت اول

در رادیو بادیو ۱۲۰ قسمت اول راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌‌زاد محمودرضا فرهادی   رخداد های... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۹

در رادیو بادیو ۱۱۹ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی وحید حجه‌فروش محمودرضا فرهادی   یافته های جدید در... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۸

در رادیو بادیو ۱۱۸ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی وحید حجه‌فروش محمودرضا فرهادی امین خلیقی   احداث نیروگاه... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۷

در رادیو بادیو ۱۱۷ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی وحید حجه‌فروش محمودرضا فرهادی   نبرد برای بازنویسی پیمان... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۶

در رادیو بادیو ۱۱۶ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد محمودرضا فرهادی   نسل جدید پردازنده های... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۵

در رادیو بادیو ۱۱۵ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش محمودرضا فرهادی  ... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۴

در رادیو بادیو ۱۱۴ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش   چاپ نخستین... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۳

در رادیو بادیو ۱۱۳ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی مسعود زمانی وحید حجه فروش کشف آب در... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۲

در رادیو بادیو ۱۱۲ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد مرگ کسب و کارهای... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۱

در رادیو بادیو ۱۱۱ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: محمودرضا فرهادی مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش  ... Read More

در بادیو

بادیو © 2018