رادیو بادیو ۱۳۶

مهر ۱۰, ۱۳۹۸

همراهان این قسمت

  • مسعود زمانی
  • سهیل نیک‌زاد
  • محمودرضا فرهادی
  • وحید حجه فروش

در این قسمت از رادیو بادیو می‌شنوید:

  • زاغکی مجرم پلیدی دید! توانایی ویژه‌‌ی زاغچه‌های پیشانی خاکستری در تشخیص هویّت
  • تیغ بلا به جان رسد هورمون از استخوان رسد! راز‌های جدیدی از اسکلت بدن انسان
  • دگر عضو‌‌ها را نماند قرار؛ آینده‌ای روشن برای افراد دارای معلولیت در استرالیا
  • ای وای ای آی! نمودار جوگیری ملت از AI
  • اندک‌ اندک جمع مستان می‌رسد؛ اوپن بازار
  • Breaking bad؛ رد پایِ پول های کثیف در تحقیقات علمی

اسپانسر خوبمون که در تهیه این قسمت از رادیو بادیو ما را همراهی کردند:

ققنوس koknus.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *