همراهان این قسمت: مسعود زمانی محمودرضا فرهادی سهیل نیکزاد در این قسمت از رادیو بادیو می‌شنوید: تنها هوش مصنوعی‌ست که می‌ماند – استفاده از هوش مصنوعی برای دوبله فیلم – استفاده از هوش مصنوعی در…