• رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۲۴

همراهان این قسمت: مسعود زمانی محمودرضا فرهادی سهیل نیک‌زاد در رادیو بادیو ۱۲۴ می شنوید: بحث پیرامون انتشار الزامات و ضوابط رمزارزها در ایران انتشار سپیدنامه شبکه ققنوس و دارایی پایه “پیمان” معدن‌کاوی در سیارک‌ها... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۲۳ قسمت دوم

همراهان این قسمت: مسعود زمانی محمودرضا فرهادی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش   در رادیو بادیو ۱۲۳ می شنوید: – چالش هوش مصنوعی و مالکیت آثار هنری تولید شده با آن – مسعود زمانی –... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۲۳ قسمت اول

همراهان این قسمت: مسعود زمانی محمودرضا فرهادی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش   در رادیو بادیو ۱۲۳ می شنوید: – رفع اشتباه تاریخی که فرآیند فرگشت را تحت تاثیر قرار می‌دهد – مسعود زمانی –... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۲۲

این بار در رادیو بادیو قسمت ۱۲۲ سراغ رمزارز ملی و GDP جهانی و پنل های خورشیدی و Fintech و خودرو رفتیم. با ما همراه باشید و این قسمت جذاب را گوش دهید.   همراهان... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۲۱

در رادیو بادیو ۱۲۱ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی وحید حجه‌فروش   آمار صندوق SoftBank – مسعود زمانی... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۲۰ قسمت دوم

در رادیو بادیو ۱۲۰ قسمت دوم راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌‌زاد محمودرضا فرهادی   کاهش ناگهانی... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۲۰ قسمت اول

در رادیو بادیو ۱۲۰ قسمت اول راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌‌زاد محمودرضا فرهادی   رخداد های... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۹

در رادیو بادیو ۱۱۹ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی وحید حجه‌فروش محمودرضا فرهادی   یافته های جدید در... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۸

در رادیو بادیو ۱۱۸ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی وحید حجه‌فروش محمودرضا فرهادی امین خلیقی   احداث نیروگاه... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۷

در رادیو بادیو ۱۱۷ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی وحید حجه‌فروش محمودرضا فرهادی   نبرد برای بازنویسی پیمان... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۶

در رادیو بادیو ۱۱۶ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.   همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد محمودرضا فرهادی   نسل جدید پردازنده های... Read More
 • رادیو بادیو

رادیو بادیو ۱۱۵

در رادیو بادیو ۱۱۵ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است. همراهان این قسمت: مسعود زمانی سهیل نیک‌زاد وحید حجه فروش محمودرضا فرهادی  ... Read More

در بادیو

بادیو © 2018